ระบบฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์

สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

หมึกกระดอง

หมึกกล้วย

หอยแมลงภู่

หอยเจดีย์

กั้งตั๊กแตน

กั้งแก้ว

กั้งกระดาน

กุ้งตะกาด หรือกุ้งโอคัก

กุ้งขาวแวนาไม

กุ้งแชบ๊วย

กุ้งกุลาดำ

ปูม้าแดง หรือปูนอกรีต หรือปูกางเขน

แมงดาถ้วย หรือ แมงดาทะเลหางกลม

ปลาอีปุดยาว

Ilisha elongata (Bennett, 1830)

ปลาอินทรีย์

Scomberomorus sp.

ปลาอมไข่

Cheilodipterus macrodon (Lacep & egrave ;de, 1802)

ปลาไหลมอร์เล่

Strophidon sathete (Hamilton, 1822)

ปลาไหลงู

Pisodonophis cancrivorus (Richardson, 1848)

ปลาเห็ดโคน

Sillago sp.

ปลาหัวแบน

Inegocia japonica (Cuvier, 1829)

ปลาเหาฉลาม

Echeneis naucrates (Linnaeus, 1758 )

ปลาหางแข็ง หรือ ปลาแข้งไก่

Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)

ปลาสีเสียด

Scomberoides commersonnianus (Lacep & egrave; de, 1801)

ปลาสีกุนข้างเหลือง

Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)

ปลาสลิดหินแขก

Siganus javus (Linnaeus, 1766)

ปลาสร้อยนกเขา

Yellow-spotted Slatey

ปลาสาก

Sphyraena barracuda (Edwards in Catesby, 1771

ปลาลิ้นหมู

Pleuronectiformes

ปลาลิ้นหมาใบบัว

Pleuronectiformes

ปลาลิ้นหมา

Pleuronectiformes

ปลายอดจาก

Muraenesox bagio (Hamilton, 1822)

ปลาแมวเขี้ยวยาว

Lycothrissa crocodylus (Bleeker, 1851)

ปลามังกรน้อย

Callionymus sp.

ปลามง

Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider 1801)

ปลาแป้นใหญ่

Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)

ปลาแป้นจมูกสั้น

Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851)

ปลาปักเป้าหลังน้ำตาล

Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)

ปลาปากคม

Saurida undosquamis (J. Richardson, 1848)

ปลาใบแสม

Pleuronectiformes

ปลาใบโพธิ์

Drepane longimana (Bloch & Schneider, 1801)

ปลาทู

Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)

ปลาทรายแดง

Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824

ปลาตาหวาน

Priacanthus macracanthus (Cuvier, 1829)

ปลาช่อนทะเล

Rachycentron sp.

ปลาตะลุมพุก

Tenualosa sp.

ปลาตะเพียนน้ำเค็ม

Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)

ปลาดุกทะเล

Plotosus sp.

ปลาดาบเงิน

Trichiurus sp.

ปลาดอกหมากแคระ

Gerres oyena (Forssk & aring;l, 1775)

ปลาดอกหมากกระโดง

Gerres filamentosus (Cuvier, 1829)

ปลาฉลามกบ

Chiloscyllium sp.

ปลาจวดเครา

Johnius amblycephalus (Bleeker, 1855)

ปลาจวดเขี้ยว

Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)

ปลาจวด

Sciaenidae

ปลาข้างตะเภาเกล็ดเล็ก

Terapon puta (Cuvier, 1829)

ปลาข้างตะเภาเกล็ดแข็ง

Largescaled terapon

ปลาเก๋าจุดน้ำตาล

Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)

ปลากุเราสี่เส้น

Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)

ปลากระทุงเหว

Belonidae

ปลาจ้องม้อง

Rajiformes

ปลากระบาง

Dasyatis imbricatus (Bloch & Schneider, 1801)

ปลากะพงแดงข้างปาน

Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)

ปลากะพงข้างแถว หรือปลาเหลืองขมิ้น

Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)

ปลากดหัวกบ หรือ ปลาอุกหัวกบ

Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822)