ปลาสีกุนข้างเหลือง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)

ชื่อพื้นเมือง : Yellowstripe scad

รายละเอียด

41. ชื่อไทย ปลาสีกุนข้างเหลือง

ชื่ออังกฤษ Yellowstripe scad

ชื่อวิทยาศาสตร์ Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)