ข่าวประชาสัมพันธ์ RPSG PBRU ดูทั้งหมด

สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช. อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


ข่าวกิจกรรม RPSG PBRU ดูทั้งหมด

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ให้กับสมาชิกกลุ่มโอทอ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย...

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม รู้รักษ์ทะเล รู้รักษ์ทรัพยา...

กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 "ชุมชนต...


ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี