ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี


เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 032-708620

อีเมล์

rspg.pbru@gmail.com