ปลาจวดเครา


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Johnius amblycephalus (Bleeker, 1855)

ชื่อพื้นเมือง : Bearded croaker

รายละเอียด

13. ชื่อไทย ปลาจวดเครา

ชื่ออังกฤษ Bearded croaker

ชื่อวิทยาศาสตร์ Johnius amblycephalus (Bleeker, 1855)