แมงดาถ้วย หรือ แมงดาทะเลหางกลม


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป รูปร่างกลมและกระดองนูนเหมือนชามหรือถ้วยคว่ำ ทางด้านหัวโค้งกลม หางเรียวยาวเป็นทรงกลม กระดองมีสีเขียวเหลือบเหลืองคล้ำ พบอาศัยในทะเลโคลนแถบป่าชายเลน ปากแม่น้ำหรืออาจพบในเขตน้ำกร่อยหรือน้ำจืด ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวหัวจรดหางประมาณ 40 เซนติเมตร ในบา

รายละเอียด

1. แมงดาถ้วย หรือ แมงดาทะเลหางกลม

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Chelicerata

                Class                 Merostomata

                     Order                   Xiphosura

                          Family                    Limulidae

                                 Genus                     Carcinoscorpius

                                        Species                   rotundicauda

ลักษณะทั่วไป รูปร่างกลมและกระดองนูนเหมือนชามหรือถ้วยคว่ำ ทางด้านหัวโค้งกลม หางเรียวยาวเป็นทรงกลม กระดองมีสีเขียวเหลือบเหลืองคล้ำ พบอาศัยในทะเลโคลนแถบป่าชายเลน ปากแม่น้ำหรืออาจพบในเขตน้ำกร่อยหรือน้ำจืด ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวหัวจรดหางประมาณ 40 เซนติเมตร ในบางฤดูกาล แมงดาถ้วยบางตัวอาจมีสีกระดองสีแดงเหลือบส้ม และมีขนที่กระดองและบางส่วนของลำตัวเรียกว่า เหรา หรือ แมงดาไฟ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560 )