กุ้งแชบ๊วย


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป มีลำตัวค่อนข้างเรียวยาว หัวค่อนข้างเล็กความยาวของหัวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว นัยน์ตาโต กรีมีปลายเรียวแหลม โคนกรีมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายกรีจะยาวเลยปลายก้านหนวดคู่ที่ 1 เล็กน้อย ขอบบนและล่างหยักเป็นฟันเลื่อย ขอบด้านบนมีฟัน 7-8 ซี่ขอบด้าน

รายละเอียด

6. กุ้งแชบ๊วย

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Decapoda

                          Family                    Penaeidae

                                 Genus                     Fenneropenaeus

                                        Species                   merguiensis

ลักษณะทั่วไป มีลำตัวค่อนข้างเรียวยาว หัวค่อนข้างเล็กความยาวของหัวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว นัยน์ตาโต กรีมีปลายเรียวแหลม โคนกรีมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายกรีจะยาวเลยปลายก้านหนวดคู่ที่ 1 เล็กน้อย ขอบบนและล่างหยักเป็นฟันเลื่อย ขอบด้านบนมีฟัน 7-8 ซี่ขอบด้านล่างมีฟัน 4-5 ซี่ ลำตัวมีสีขาวอมเหลืองอ่อน และมีจุดสีน้ำตาล สีเขียวแก่และเขียวอ่อนกระจายอยู่ทั่วไปสันบนปล้องท้องและกรีมีสีน้ำตาลปนแดง โคนกรีมีสีดำ หนวดคู่ที่ 2 มีสีน้ำตาลแดงไม่มีลาย ขาเดินและรยางค์ว่ายน้ำมีสีเหลืองออกน้ำตาล ปลายของขาว่ายน้ำสีแดงแพนหางใหญ่มีสีแดง แหล่งอาศัยมักอยู่บริเวณพื้นทะเลที่เป็นดินโคลน ความลึกของน้ำระหว่าง 16-25 เมตร (กรมประมง, 2559)