ปลาหางแข็ง หรือ ปลาแข้งไก่


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)

ชื่อพื้นเมือง : Torpedo scad

รายละเอียด

43. ชื่อไทย ปลาหางแข็ง หรือ ปลาแข้งไก่

ชื่ออังกฤษ Torpedo scad

ชื่อวิทยาศาสตร์ Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)