หอยแมลงภู่


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป สีของเปลือกเปลี่ยนไปตามสภาพการอยู่อาศัย หากอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเปลือกมีสีเขียวอมดำ หากอยู่บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ถูกแดดบ้างเปลือกจะมีสีออกเหลือง ส่วนท้ายของเปลือกจะกว้างกว่าส่วนหน้า เนื้อหอยมีสีเหลืองนวลหรือสีส้ม มีหนวดหรือเส้นใยเหนียวสำหรับเกาะหล

รายละเอียด

14. หอยแมลงภู่

      Phylum          Mollusca

              Class               Bivalvia

                     Order              Mytiloida

                          Family                Mytilidae

                                 Genus                Perna

                                        Species              viridis

ลักษณะทั่วไป สีของเปลือกเปลี่ยนไปตามสภาพการอยู่อาศัย หากอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเปลือกมีสีเขียวอมดำ หากอยู่บริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ถูกแดดบ้างเปลือกจะมีสีออกเหลือง ส่วนท้ายของเปลือกจะกว้างกว่าส่วนหน้า เนื้อหอยมีสีเหลืองนวลหรือสีส้ม มีหนวดหรือเส้นใยเหนียวสำหรับเกาะหลักเรียกว่า เกสร หรือ ซัง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560 ง)