ปลาใบโพธิ์


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drepane longimana (Bloch & Schneider, 1801)

ชื่อพื้นเมือง : Banded sicklefish, Concertina fish

รายละเอียด

25. ชื่อไทย ปลาใบโพธิ์

ชื่ออังกฤษ Banded sicklefish, Concertina fish

ชื่อวิทยาศาสตร์ Drepane longimana (Bloch & Schneider, 1801)