ปลากดหัวกบ หรือ ปลาอุกหัวกบ


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822)

ชื่อพื้นเมือง : Beardless sea catfish

รายละเอียด

ชื่อไทย                     ปลากดหัวกบ หรือ ปลาอุกหัวกบ
ชื่ออังกฤษ         Beardless sea catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822)