กั้งตั๊กแตน


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างคล้ายกั้งแก้ว แต่ในส่วนของขาเดินจะมีสีเหลือง และบริเวณแพนหางจะมีสีน้ำเงินส่วนปลายเป็นสีเหลือง

รายละเอียด

11. กั้งตั๊กแตน

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Stomatopoda

                          Family                    Squillidae

                                 Genus                     Miyakea

                                        Species                   nepa

ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างคล้ายกั้งแก้ว แต่ในส่วนของขาเดินจะมีสีเหลือง และบริเวณแพนหางจะมีสีน้ำเงินส่วนปลายเป็นสีเหลือง