ปลาจวดเขี้ยว


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)

ชื่อพื้นเมือง : Tigertooth croaker

รายละเอียด

12. ชื่อไทย ปลาจวดเขี้ยว

ชื่ออังกฤษ Tigertooth croaker

ชื่อวิทยาศาสตร์ Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)