ปลากะพงแดงข้างปาน


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)

ชื่อพื้นเมือง : One-spot snapper

รายละเอียด

ชื่อไทย ปลากะพงแดงข้างปาน

ชื่ออังกฤษ One-spot snapper

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828)