ปลาช่อนทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rachycentron sp.

ชื่อพื้นเมือง : Cobia, Black kingfish, Black salmon, Ling, Lemon fish, Crabeater, Aruan tasek

รายละเอียด

21. ชื่อไทย ปลาช่อนทะเล

ชื่ออังกฤษ Cobia, Black kingfish, Black salmon, Ling, Lemon fish, Crabeater, Aruan tasek

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rachycentron sp.