ปลาตะลุมพุก


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenualosa sp.

ชื่อพื้นเมือง : Shads

รายละเอียด

20. ชื่อไทย ปลาตะลุมพุก

ชื่ออังกฤษ Shads

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tenualosa sp.