ปลาลิ้นหมาใบบัว


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleuronectiformes

ชื่อพื้นเมือง : Pleuronectiformes

รายละเอียด

36. ชื่อไทย ปลาลิ้นหมาใบบัว

(ชื่อท้องถิ่น) อยู่ในอันดับ Pleuronectiformes