ปลามง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider 1801)

ชื่อพื้นเมือง : Malabar Trevally

รายละเอียด

31. ชื่อไทย ปลามง

ชื่ออังกฤษ Malabar Trevally

ชื่อวิทยาศาสตร์ Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider 1801)