ปลาตะเพียนน้ำเค็ม


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)

ชื่อพื้นเมือง : Shortnose gizzard shad, Chacunda gizzard shad

รายละเอียด

19. ชื่อไทย ปลาตะเพียนน้ำเค็ม

ชื่ออังกฤษ Shortnose gizzard shad, Chacunda gizzard shad

ชื่อวิทยาศาสตร์ Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)