ปลาอีปุดยาว


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ilisha elongata (Bennett, 1830)

ชื่อพื้นเมือง : Chinese herring / slender shad

รายละเอียด

52. ชื่อไทย ปลาอีปุดยาว

ชื่ออังกฤษ Chinese herring / slender shad

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ilisha elongata (Bennett, 1830)