ปลาสาก


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphyraena barracuda (Edwards in Catesby, 1771

ชื่อพื้นเมือง : Great barracuda

รายละเอียด

38. ชื่อไทย ปลาสาก

ชื่ออังกฤษ Great barracuda

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphyraena barracuda (Edwards in Catesby, 1771