ปลาไหลมอร์เล่


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophidon sathete (Hamilton, 1822)

ชื่อพื้นเมือง : Slender giant moray

รายละเอียด

48. ชื่อไทย ปลาไหลมอร์เล่

ชื่ออังกฤษ Slender giant moray

ชื่อวิทยาศาสตร์ Strophidon sathete (Hamilton, 1822)