ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้

สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ตะคร้อขนาย

SAPINDACEAE

ตะคร้อ

SAPINDACEAE

ตะขบฝรั่ง

TILIACEAE

ตะขบป่า

FLACOURTIACEAE

ตะโกพนม

EBENACEAE

ตะโกนา

EBENACEAE

แดง

FABACEAE - MIMOSOIDEAE

ซิก

FABACEAE - PAPILIONOIDEAE

ซาก

FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE

ชิงชัน

FABACEAE - PAPILIONOIDEAE

ช้างน้าว

OCHNACEAE

ฉนวน

FABACEAE - PAPILIONOIDEAE

จันทน์ดง

ANNONACEAE

งิ้วป่า

BOMBACACEAE

ง้าว

BOMBACACEAE

โคนคาน

CONNARACEAE

แครกฟ้า

BIGNONIACEAE

แคนา

BIGNONIACEAE

เคล็ดทุ่ง

RUBIACEAE

คูน

FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE

คำมอกน้อย

RUBIACEAE

คาง

FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ค้อนกลอง

CAPPARACEAE

คงคาเดือด

SAPINDACEAE

ขี้อ้าย

MELIACEAE

ขี้หนอน

SAPINDACEAE

ขานาง

FLACOURTIACEAE

ขันทองพยาบาท

EUPHORBIACEAE

ขว้าว

RUBIACEAE

ก้อม

BORAGINACEAE

กระพี้จั่น

FABACEAE - PAPILIONOIDEAE

กระพี้เขาควาย

FABACEAE-PAPILIONOIDEAE

กระทุ่มนา

RUBIACEAE

กระทุ่มโคก

RUBIACEAE

กระถินไทย

FABACEAE-MIMOSOIDEAE

กระโดน

LECYTHIDACEAE

กระเช้า

ULMACEAE

กระแจะ

RUTACEAE

กรวยป่า

FLACOURTIACEAE

เหงือกปลาหมอดอกม่วง Acanthus ilicifolius L

Acanthaceae

หวายลิง Flagellaria indica L

Flagellariaceae

แสมทะเล Avicennia marina (Forsk.) Vierth

Avicenniaceae

แสมขาว Avicennia alba Bl.

Avicenniaceae

ลำแพนทะเล Sonneratia ovata Back

Sonneratiaceae

ลำพูทะเล Sonneratia laba J. Smith

Sonneratiaceae

โพทะเล Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel

Malvaceae

ฝาดดอกแดง Lumnitzera littoreaa Voigt

Combretaceae

ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa Willd

Combretaceae

ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum L.

Aizoaceae (Ficoidaceae)

โปรงแดง Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob

Rhizophoraceae

เป้งทะเล Phoenix paludosa Roxb

Arecaceae (Palmae)

เบญจมาศน้ำเค็ม Wedelia biflora (Linn.) DC.

Asteraceae (Compositae)

ปรงทะเล Acrostichum aureum L

Pteridaceae

ถั่วขาว Bruguiera cylindrical Bl

Rhizophoraceae

ตาตุ่มทะเล Excoecaria agallocha L

Euphorbiaceae

ตะบูนดำ Xylocarpus moluccensis Roem

Meliaceae

ช้าเลือด Premna obtusifolia R. Br.

Verbenaceae

ชะคราม Suaeda maritime

Chenopodiaceae

ต้นจาก Nypa fruticans Wurmb

Arecaceae (Palmae)

แคทะเล Dolichandrone spathacea Schum

Bignoniaceae

โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir

Rhizophoraceae

โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Bl

Rhizophoraceae