คาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง : กาง จามรีดง จามรีป่า

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๒๐ เมตร ผลัดใบ โคนเป็นพูพอน เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาลมีช่องระบายอากาศเป็นรูและเป็นร่องยาวทั่วไปลำต้นมีรอยแผล ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่เรียงสลับโคนก้านช่อรวมใบย่อยรูปขอบขนานและรปู เคยี ว ๑๕-๒๕ คู่ เรยี งตรงข้าม ปลายใบแหลมหรอื มนโคนใบเบยี้ วขอบใบเรียบใบเกลี้ยง ไม่มีก้านใบย่อย ดอก สีขาวมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นมี ๑๐-๑๕ ช่อ กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายแยกเป็น ๕ แฉก กลีบดอกเป็นหลอดถึงรูปปากแตรแคบมีขนปกคลุม ปลายแยกเป็น ๕ แฉก ผล ผลเป็นฝักแห้งแตกแบน สีน้ำตาลเข้มผิวเกลี้ยง เมล็ดนูนเรียงตามขวางหลายเมล็ด

ประโยชน์

ใบแก้ไอ ดอกแก้ปวดบาดแผล แก้ฟกบวม และ พิษงู เปลือกแก้แผลเน่าเปื่อย บวม แผลโรคเรื้อน เปลือกไม้ให้สีย้อมสีแดง ทนต่อแมลง