เคด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : หนามแท่ง เคล็ด เคล็ดทุ่ง กะแทง แท้ง ระเวียง หนามเคด

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง ๕-๑๐ เมตร มีหนามแข็งเป็นคู่ๆ ยาว ๒-๕ ซม. กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาล มีหูใบสามเหลี่ยมที่โคนก้านใบ ลำต้นตั้ง เปลาตรงจนถึงคดงอตามสภาพดินและนิเวศนั้นๆเปลือกนอกสีเทาจนถึงดำ แตกเป็นเกล็ดแบบร่างแหเปลือกในสีน้ำตาลแดง ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ออกเป็นคู่ตรงข้าม แต่ละคู่ตั้งฉากกันและกัน ขนาดใบกว้าง ๑.๕-๒.๕ ซม.ยาว ๓-๔ ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมนกว้าง มีติ่งหนามเล็กๆ มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ท้องใบสีนวลขาว ขอบใบเรียบ ผลิใบพร้อมดอก ดอก เป็นดอกเดี่ยวออกตามปลายกิ่ง บานเต็มที่กว้าง ๒-๓ ซม.กลีบรองดอกรูปถ้วย ปลายกลีบดอกแยกกันเป็นอิสระ ๙ กลีบ สีขาวและสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผล ผลสดรูปกลม หรือรูปรี ขนาดของผล ๔.๕-๕.๕ ซม. มีขนนุ่มสีน้ำตาลหนาแน่นทั้งผลปลายผลมีกลีบดอกแปรเปลี่ยนเป็นจุกปลายผล ผลแก่สีตาลเข้มมากขึ้น เมล็ดเดียวขนาดใหญ่

ประโยชน์

ผลแก่ ทุบแล้วผสมกับน้ำใช้สระผม