ซาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง : ตร๊ะ

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง ๒๐-๓๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องค่อนข้างลึกตามยาวและขวางลำต้น ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับมีช่อใบด้านข้าง ๒-๔ คู่ เรียงตรงข้าม ช่อใบมีใบย่อย ๘-๑๐ คู่ เรียงสลับ แผ่นใบเบี้ยว รูปไข่ค่อนข้างกว้างจนเกือบเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปหัวใจ กว้าง ๓-๕ ซม. ยาว ๕-๙ ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบหรือเบี้ยว ใบย่อยมีขนปกคลุม โดยเฉพาะด้านผิวใบด้านล่าง เส้นแขนงใบข้างละ ๕-๗ เส้น ก้านใบย่อยยาว๒-๓ มม. ดอก สีขาวปนเหลืองอ่อน ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดตามซอกใบยาว ๑๐-๒๐ ซม.กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ มีขน กลีบดอกรูปใบพายแคบๆ ๕ กลีบ มีขนตามขอบกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง๒-๓ มม. ผล ผลเป็นฝักแห้ง รูปขอบขนาน กว้าง ๓-๔ ซม. ยาว ๑๒-๑๕ ซม. ฝักแก่จะแตกออกตามรอย ประสาน

ประโยชน์

ใบและเมล็ดมีสารที่เป็นพิษรับประทานเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา อาเจียน ถ้าเกินขนาดถึงตายได้