โคนคาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : CONNARACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระโรงแดง คำรอก หมาตายทากลาก ช้างน้าว จันนกกด ตานกกดน้อย ประดงเลือด หำฟาน อุ่นขี้ไก่

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๗-๒๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ หรือแผ่เป็นพุ่มแคบเปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึก ๒-๓ ซม. ตามแนวยาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง ๓-๙ ซม. ยาว ๗-๒๒ ซม. ปลายใบมนถึงเรียวแหลม โคนใบมนถึงสอบ มีขนละเอียดแผ่นใบหนาคล้ายหนัง ขอบใบเรียบ ดอก สีเขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ดอกรวมกันเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก ๕ แฉก กลีบดอก ๔-๕ กลีบมีขน ผล ผลแห้งแตก รูปไข่ ผิวมีขนละเอียดสีน้ำตาล กว้าง ๑-๑.๕ ซม. ยาว ๒.๕-๓ ซม. ผลแก่สีเหลืองส้มถึงสีน้ำตาลเข้มแตกตามรอยประสาน เมล็ดมีสีดำมีเยื่อหุ้มสีแดงสด

ประโยชน์

เปลือกต้นและแก่นต้มน้ำดื่ม แก้ไตพิการ กิ่งก้าน และต้นแก้ปวดท้องเกร็ง