กระเช้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ULMACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระเจา กะเชา กะเซาะ กาจอ กาซาว ขะจาว เจง ซะเจา พูคาว มหาเหนียว ฮางคาว

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๑๕-๓๐ เมตร ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลปนเทามีช่องอากาศเป็นจุดกลมเล็กๆ สีขาว มองเห็นได้ง่าย เรือนยอด เป็นพุ่มทรงรูปไข่กว้าง ค่อนข้างทึบใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีป้อม กว้าง ๕-๘ ซม. ยาว ๘-๑๔ ซม. โคนใบมนหรือป้าน ปลายใบ เรียวแหลม ก้านใบยาวประมาณ ๑ ซม. มีขนปกคลุม ดอก ดอกเล็กสีม่วงเข้มออกรวมกันเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล แห้ง สีน้ำตาล แบบมีปีกล้อมรอบ รูปโล่ แบน ปลายแยก ๒ แฉก กว้างประมาณ ๒-๓ ซม.

ประโยชน์

ไม้ใช้ทำสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในร่ม ทำเครื่องมือทางการเกษตร พานท้ายปืน เปลือก ทำยารักษา โรคเรื้อนของสุนัข กำจัดเห็บ หมัด กันตัวไร และเป็นยาแก้ปวดตามข้อ