โปรงแดง Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizophoraceae

ชื่อพื้นเมือง : โปรงแดง

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 7 – 15 เมตร มีรากค้ำจุนขนาดเล็ก รากหายใจรูปคล้ายเข่าเหนือผิวดิน ยาว 12 – 20 เซนติเมตร เรือนยอดเป็นกลุ่มกลม ลำต้น เปลือกสีชมพูหรือน้ำตาลอ่อน ต้นแก่มีรอยแผลเป็นช่องอากาศเห็นเด่นชัดสีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่กลับแกมขอบขนานถึงรูปไข่กลับ ขนาด 3 - 8 X 5 - 12 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามสลับทิศทาง เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง แผ่นใบชี้ไปที่ปลายกิ่ง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบ สีซีด ดอก สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบ แต่ละช่อมี 4 - 8 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ผล รูปแพร์กลับ ยาว 1 - 3 เซนติเมตร สีเขียว ถึงสีน้ำตาลแกมเขียว เป็นผลแบบงอกตั้งแต่ติดอยู่บนต้น ลำต้น ใต้ใบเลี้ยงหรือ “ฝัก” รูปทรงกระบอกขนาด 0.5 X 15 - 35 เซนติเมตร ปลายเล็กขยายใหญ่ไปทางส่วนโคน ผิวขรุขระ สีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ห้อยลงในแนวดิ่ง ลักษณะเด่น ฝักเป็นเหลี่ยมสันนูน

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ ลำต้นใช้ทำฟืน เผาถ่าน ทำที่อยู่อาศัย เครื่องมือประมง การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เปลือกตำให้ละเอียดฟอกแผล ห้ามเลือด ต้มกับน้ำชะล้างบาดแผล แก้ท้องร่วง