แครกฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : แคขน แคทุ่ง แคปีฮ่อ แคอ้อน แคอึ่ง นางเฮ้ง รงแห้ง รังแร้ง ฮางแฮ้ง

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๘-๒๒ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่แคบทรงสูง แตกกิ่งก้านน้อย ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาลอ่อน แตกเป็นร่องลึกตามยาวลำต้น ใบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงเวียนสลับใบย่อย ๓-๔ คู่เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง ๕-๑๔ ซม. ยาว ๙-๒๑ ซม. ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ปลายใบแหลมถึงมน โคนใบเบี้ยวหรือมนผิวใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนสากประปรายด้านล่างมีขนสั้น มีต่อมกลมบริเวณใกล้โคนใบ ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ ๗-๘ เส้น ก้านใบย่อยยาว ๑-๑๒ มม. ดอก สีขาวปนเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจะยาว ๑๐-๒๔ ซม. ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นรูป =หลอดปลายแยกเป็นแฉกตื้นหรือไม่มี กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันรูปแจกันปลายแยก ๔-๕ แฉก มีขนด้านนอก ดอกบานเต็มที่กว้าง ๕-๗ ซม. ผล ฝักยาวอ้วนกลมมีลักษณะตรง ปลายแหลม กว้าง ๕-๘ ซม. ยาว ๓๐-๕๕ ซม. มีขนปกคลุม ฝักสดมีน้ำหนักมากถึง ๕๐๐ กรัม

ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง