ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระดูก ขนุนดง ขอบนางนั่ง ขันฑสกร ขันทอง ข้าวตาก ขุนทอง คุณทอง โจ่ง ช้องรำพัน ดูกไทร ดูกไม้ ดูกหิน ดู

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๓-๗ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ทึบ เปลือกเรียบสีเทาใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีเขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ดอกรวมกันเป็นช่อ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ไม่มีกลีบดอก ผล ทรงกลมเกลี้ยง เป็นพู ๓ พู ผลแก่สีเหลืองแตกตามรอยประสาน เมล็ดค่อนข้างกลม มี ๓ เมล็ด

ประโยชน์

เนื้อไม้แก้ลมพิษ แก้กามโรค แก้โรคผิวหนังทุกชนิด เปลือกเป็นยา บำรุงเหงือกและฟัน