ง้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : BOMBACACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เก๊ย ไก๊ ง้าวป่า งิ้วผา

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๘-๓๐ เมตร ลำต้นเปลาตรง มีหนามแหลมคมตามลำต้นและกิ่งก้าน กิ่งแตกเวียนรอบต้นแผ่สาขาเกือบตั้งฉากกับลำต้น กิ่งแตกต่ำ เรือนยอด โปร่งแผ่กว้าง กิ่งอ่อนจะมีรอยแผลใบ เปลือกนอกสีเทา มีหนามแหลม เปลือกในสีแดง ใบ ใบประกอบแบบใบปาล์ม หรือรูปนิ้วมือจากจุดเดียวกัน มีใบย่อย ๕-๗ ใบ ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง ๓-๖ ซม. ยาว ๗-๑๕ ซม. ปลายใบ เรียวแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบแคบโคนก้านจะบวมพองขึ้นเล็กน้อย จะทิ้งใบหมดก่อนออกดอก ดอก เดี่ยว ดอกโตออกเป็นกระจุกเหนือรอยแผลใบออกตามปลายกิ่ง ก้านดอกสั้น กลีบดอกสีขาวครีม โคนกลีบดอกติดกันเป็นรูปถ้วย สีเขียวด้านนอกมีขนมันเป็นเงามีสีขาว กลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบดอกแต่ละกลีบรูปขอบขนานปลายแหลมทู่เมื่อดอกบานเต็มที่ มักห้อยเผยให้เห็นแกสรตัวผู้จำนวนมากเชื่อมติดกันเป็นกลุ่มๆ ผล ผลแห้ง ผลรูปกระสวยหรือรูปทรงกระบอก ผิวแข็ง ผลแก่จัดจะแตกอ้าตามรอยประสาน ๕ แฉก เมล็ดเล็กมาก รูปทรงกลม สีดำ มีจำนวนมาก ห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว

ประโยชน์

เนื้อไม้แปรรูป ใช้ทำลัง หีบใส่ของ เยื่อกระดาษ ไม้อัดเสาเข็ม พื้นและฝาบ้านเรือนชั่วคราว ทำเครื่องใช้ทั่วไป เช่น ทำแจวพาย เปลือกต้นผสมเปลือกต้นนุ่น ต้มน้ำดื่ม แก้อาหารเป็นพิษ