ตะโกพนม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กะละมัก มะด้ามหมุ่ย มะดำ มะตับหมาก หนังดำ หลังดำ หมากค่อน

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นสูง ถึง ๑๕ เมตร เปลือกแตก เป็นสะเก็ดสีเทาดำ ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่มนหรือป้อม กว้าง ๒.๕-๘ ซม. ยาว ๖-๑๓ ซม. ปลายมนแหลม หรือหยักเว้าตื้นๆ โคนมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย ก้านใบยาว ๔-๑๐ มม. ดอก ช่อ ออกตามซอกใบ แยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้ออกรวมกันเป็นช่อสั้น กลีบเลี้ยง ๓ กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น ๓ กลีบ ดอกเพศเมียส่วนใหญ่ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ คล้ายดอกเพศผู้ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผล รูปกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๓ ซม. ปลายเป็นติ่งแหลมสั้น ผิวหนา แข็ง เกลี้ยงหรือมีขนนุ่มใกล้โคนผล กลีบจุกผลมี ๓ กลีบ

ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ทำเสาเข็ม ด้ามเครื่องมือเกษตรกรรม ผลใช้ย้อมผ้า เปลือกต้นกินเป็นยาบำรุงร่างกายผลกินแก้อาเจียนและแก้ท้องร่วง