เบญจมาศน้ำเค็ม Wedelia biflora (Linn.) DC.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asteraceae (Compositae)

ชื่อพื้นเมือง : เบญจมาศน้ำเค็ม

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เบญจมาศน้ำเค็ม เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย เนื้ออ่อน ลำต้น มีขนสั้น ค่อนข้างแข็ง ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล มักแผ่ทอดยอดคลุมพื้นดินยาว 1 – 5 เมตร ใบ ใบเดี่ยว ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ผิวใบ มีขนทั้งสองด้าน เส้นใบเด่นชัด 3 เส้น ดอก ดอกเบียดชิดกันแน่นคล้ายดอกเดี่ยวบนปลายก้านช่อตามง่ามใบใกล้ยอด ดอกมีขนาดเล็กมาก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ภาพที่ 14) ผล เป็นผลเดี่ยวแห้ง สีน้ำตาล ขนาดเล็ก เป็นรูปไข่กลับยาว 0.3 – 0.4 เซนติเมตร ด้านบน มีขนสั้น แข็ง

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ใช้เป็นยารักษาทางด้านผิวหนัง บรรเทาอาการคันและอาการระคายเคือง