โกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizophoraceae

ชื่อพื้นเมือง : โกงกางใบใหญ่

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

โกงกางใบใหญ่ เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30-40 เมตร ลำต้น เปลือกสีเทาถึงดำผิวเปลือกหยาบ เมื่อทุบเปลือกทิ้งไว้สักครู่ จะพบว่าเปลือกในจะมีสีเหลืองถึงส้ม บริเวณโคนต้น มีรากค้ำจุนทำหน้าที่พยุงลำต้น บางครั้งพบว่ามีรากอากาศงอกจากกิ่งแต่ไม่มากนัก สามารถดำรงต้นได้ในดินที่มีลักษณะเป็นโคลน ใบ ใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ตรงข้าม กว้าง 5-12 เซนติเมตร ยาว 8-24 เซนติเมตรใบด้านบนมีสีเขียวอ่อน ท้องใบสีเหลือง มีจุดสีดำเล็ก ๆ กระจายอยู่เต็มท้องใบ ดอก ออกเป็นช่อที่ง่ามใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน มี 4 กลีบ กลีบดอกสีขาว 4 กลีบ มีกลิ่นหอม ผล รูปไข่ ยาว และแคบทางส่วนปลาย ขนาด 2-3.5 x 3-8 เซนติเมตร สีน้ำตาลเขียว ผิวหยาบ งอกตั้งแต่ผลยังติดอยู่บนต้น รากแรกเกิด (ฝัก) ยาว 30-80 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4-1.9 เซนติเมตร ฝักตรง โคนแหลม สีเขียว ฝักแก่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ ลำต้นใช้ทำฟืน ถ่าน และงานก่อสร้างอื่น ๆ ส่วนเปลือกให้น้ำฝาดสีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า อวน การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร น้ำจากเปลือกใช้ชะล้างแผล ห้ามเลือด