ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aizoaceae (Ficoidaceae)

ชื่อพื้นเมือง : ผักเบี้ยทะเล

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชคลุมดินที่พบในบริเวณชายหาด ทอดลำต้นติดต่อกัน เป็นร่างแห สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นพืชที่เจริญได้ดีในทราย ดินเหนียวตามชายฝั่ง และหาดหิน ลำต้น เรียบ หนา ขึ้นได้ทั้งบนทรายและหิน ใบ ใบหนา รีเล็ก ยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร สีเขียวอวบน้ำ เพื่อเก็บน้ำและป้องกันการสูญเสียน้ำ ดอก สีชมพูอมม่วง มีขนาดเล็ก สมบูรณ์เพศ ออกดอกปลายยอด หรือตามง่ามใบ (ภาพที่ 18) ผล เป็นแคปซูล เมื่อผลแก่จะแตกออก มีหลายเมล็ด สีดำ หลุดออก เหลือเพียงกลีบเลี้ยงแห้งติดต้น ออกดอกและผลตลอดปี

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ ต้นเป็นอาหารสัตว์ เช่น สุกร