แสมทะเล Avicennia marina (Forsk.) Vierth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Avicenniaceae

ชื่อพื้นเมือง : แสมทะเล

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 – 8 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่ม พบขึ้นบริเวณที่โล่งติดกับชายฝั่ง ที่มีลักษณะเป็นดินเลน ดินบนทรายที่มีน้ำท่วมถึง ลำต้น ส่วนใหญ่มี 2 ลำต้น หรือมากกว่า เรือนยอดโปร่ง มีรากหายใจคล้ายดินสอ เหนือผิวดิน 10 – 20 เซนติเมตร เปลือกเรียบ เป็นมัน สีขาวอมเทา ต้นที่มีอายุมากเปลือกจะหลุดออกเป็นเกล็ด คล้ายกระดาษ และผิวของเปลือกใหม่เป็นสีเขียว ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบรูปรี ปลายใบมน ขอบใบเรียบม้วนเข้าหากันทางด้านท้องใบ ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านท้องใบสีขาวอมเทาหรือขาวนวล นอกจากนี้ที่ใบยังมีต่อมขับเกลือ (Salt gland) เพื่อช่วยควบคุมระดับความเข้มข้นของเกลือ ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อ มี 8 – 14 ดอก มีสีส้มอมเหลืองถึงเหลือง ผล รูปไข่กว้าง เบี้ยวถึงเกือบกลม แบนด้านข้าง สีเขียวอมเหลือง มีขนนุ่ม ผลแก่เปลือกจะแตกด้านข้างตามความยาวผล ส่วนใหญ่เมล็ดจะงอกก่อนที่จะร่วงหล่นจากต้น เมื่อหล่นลงดินแล้วเมล็ดก็จะแตก รากหยั่งลงดินได้ทันที

ประโยชน์

การนำไปใช้ประโยชน์ ผลสดรับประทานได้มีรสเปรี้ยว