จันทน์ดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระเจียน แคหาง พญารากดำ โมดดง ค่าสามซีก ทรายเด่น สะบันงาป่า เหลือง

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๕-๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอด รูปกรวยคว่ำ ลำต้นเปลาตรง เปลือกลำต้นเรียบ สีเทาอมน้ำตาล กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปหอกหรือใบรูปรี ปลายใบแหลมโคนใบมนรูปลิ่ม เส้นกลางใบเห็นชัดเจนข้างละ ๘-๑๕ เส้น หลังใบและท้องใบเรียบ แผ่นใบแผ่เป็นลอนเล็กน้อยขอบใบเรียบ มีขน ก้านใบสั้น ดอก เดี่ยว สีเขียวอ่อน ออกตามบริเวณง่ามใบ หรือออกดอกเป็นกระจุก ๒-๓ ดอกเมื่อดอกบานเต็มที่มีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม กลีบดอกมีสองชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ กลีบดอกแข็งมาก เกสรมีจ

ประโยชน์

ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้กษัย เนื้อไม้ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้ปัสสาวะพิการ