ข่าวประชาสัมพันธ์ RPSG PBRU ดูทั้งหมด

สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช. อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


ข่าวกิจกรรม RPSG PBRU ดูทั้งหมด

กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 "ชุมชนต...

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วิทยาเขตโป่งสลอด...

การประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐานทรัพยาก...

อาจารย์สำรวย มะลิถอด คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล  ภายใต้...


ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี