ข่าวประชาสัมพันธ์ RPSG PBRU ดูทั้งหมด

สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช. อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...


ข่าวกิจกรรม RPSG PBRU ดูทั้งหมด

15 ก.ค. 67 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “ร้อยใจรักษ์สดุดี ร้อยปีราชภัฏวัฒนา” ณ สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาเขตโป่งสลอด...

09 ก.ค. 67
คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานฐา...

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ให้กับสมาชิกกลุ่มโอทอ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย...


ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ สำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี