ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ


ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี