โครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วม“โครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ” ณ วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาปลูกป่าฯ นำพืชวงศ์ขิงข่าที่ได้รวบรวมและขยายพันธุ์ไว้ นำไปปลูกในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด (การปลูกเลี้ยงพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอดเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ ) ประกอบด้วยพืชวงศ์ขิงข่าดังนี้

1. กระเจียวขาวปากเหลือง

2. เปราะใหญ่ (ว่านนางคุ้ม)

3. กระเจียวขาว

4. เปราะป่าใบลายดอกขาว

5. กะทือลิง

6. ว่านหาวนอน

 

กระเจียวขาวปากเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma cochinchinensis Gagnep

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ :  ช่อดอกอ่อน รับประทานเป็นผัก เหง้า ขับลม รักษาลำไส้ ดอก สวยงามนิยมนำมาปลูกเป็นไม้
                ประดับ

 

เปราะใหญ่ (ว่านนางคุ้ม)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia elegans (Wall.) Baker

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

 

กระเจียวขาว

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma parviflora Wall.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ :  หน่ออ่อนและดอกอ่อน มีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอม เป็นยาช่วยขับลม ใบ นำมาตำคั้นเอาแต่น้ำใช้เป็นยาทารักษาแผลสดและช่วยห้ามเลือด

 

 

เปราะป่าใบลายดอกขาว

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia roscoeana Wall.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ : ใบอ่อน รับประทานเป็นผักสดและประกอบอาหารอื่นๆ  หัว แก้ไข้ ขับลมในลำไส้ และกระทุ้งพิษไข้ต่างๆ หากผสมกับหัวละเอียด ใช้สุมหัวเด็ก แก้หวัด แก้กำเดา

 

 

 

 

กะทือลิง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Globba schomburgkii Hook. f.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ :  เหง้า รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้ไข้ แก้ลมพานไส้ จุกเสียดแน่น แก้นอนไม่หลับ แก้คลื่นเหียนอาเจียน  ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้ไข้

 

ว่านหาวนอน

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Kaempferia rotunda L.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

สรรพคุณ : ยอดอ่อน ใช้รับประทานเป็นอาหาร เหง้า กินเป็นอาหาร เป็นยาแก้ปวดเมื่อย ถ่ายพยาธิในไก่ บำรุงเลือด บำรุงกำลัง รักษาโรคกระเพาะ กินแก้ปวดท้อง ท้องเสีย ทาแก้ฟกชํ้า รักษาแผลสด รักษาแผลไฟไหม้ และแก้ปวดเอว

 

ภาพกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา