สบู่เหลวจากสารสกัดกลีบบัวหลวงราชินี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากบัวหลวงราชินี  ภายใต้โครงการหลัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดำเนินงานในการผลิต สบู่เหลวจากสารสกัดกลีบบัวหลวงราชินี ซึ่งสารสกัดจากบัวหลวงราชินีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงผิวพรรณ บัวหลวงราชินีเป้นวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นบางพื้นที่ ของจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่หลักของบัวหลวงราชินี อยู่ใน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี