ฉนวน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : FABACEAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ กระพี้โพรง พันชั้น สนวน โฮ ปันชั้น

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๑๒-๑๘ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ โคนต้นมักบิดเบี้ยว เป็นพูพอนสูง เปลือกเรียบ สีเทาอมขาวหรือสีเทาอ่อนแต้มขาวแตกเป็นสะเก็ดสีเหลือง ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับยาว ๑๐-๑๕ ซม. ใบย่อยเรียงสลับ ๗-๑๑ ใบ ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน กว้าง ๐.๕-๑.๐ ซม. ยาว ๑.๐-๒.๕ ซม. ใบแห้งสีดำ ปลายใบมน โคนใบสอบเรียวหรือมน ขอบใบเรียบ ใบเกลี้ยง ผิวใบด้านล่างสีขาวนวล เส้นแขนงใบข้างละ ๖-๑๐ เส้น ก้านใบยาว ๒-๓ มม. ดอก สีขาว ดอกแบบถั่ว ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ปลายแยก ๕ แฉก กลีบดอกสีขาว ๕ กลีบ ปลายกลีบสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง ๓-๕ มม. ผล ผลเป็นฝักแห้งแบน รูปขอบขนาน ปลายและโคนมนกว้าง ๑-๑.๕ ซม. ยาว ๒.๕-๘ ซม. เมื่อแห้งสีดำ ไม่แตก

ประโยชน์

ต้นใช้สำหรับเลี้ยงครั่ง ไม้ทำเยื่อกระดาษ