ค้อนกลอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : CAPPARACEAE

ชื่อพื้นเมือง : -

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สูง ๔.๕-๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างพุ่มใบห้อยลง ลำต้นมักคดงอ กิ่งก้านมีหนามโค้ง ส่วนกิ่งก้านและใบที่ยังอ่อนจะมีขนสั้นนุ่มสีเหลืองอ่อน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก และเป็นสันตามยาวลำต้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่ กว้าง ๒-๖.๕ ซม.ยาว ๕-๑๓ ซม. ปลายใบแหลมโคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันเห็นร่องเส้นใบชัดเจน ด้านล่างมีขนละเอียด เส้นแขนงใบข้างละ ๔-๕ เส้น ก้านใบยาว ๐.๗-๑.๕ ซม. มีขน ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปรีกว้างและโค้ง กว้าง ๔ มม. ยาว ๕-๖ มม. สีขาว มีขนที่กลีบนอก กลีบดอก ๔ กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง ๓ มม. ยาว ๘ มม. โคนกลีบแคบปลายยมนกลมมีขน เกสรเพศผู้จำนวนมาก ก้านชูเกสรเพศเมียยาว ๑๐-๒๕ มม. ก้านดอกย่อยยาว ๑.๕-๒ ซม. ดอกบานเต็มที่ กว้าง ๑.๔-๑.๘ ซม. ผล ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม ขนาด ๑.๒-๔.๕ ซม. ผิวผลเรียบ ผลแก่สีม่วงอมชมพู ก้านผลช่วงล่างยาว ๒-๓ ซม. ช่วงบนยาว ๓ ซม. หนา ๕-๖ มม. มี ๑-๖ เมล็ด ขนาด ๘-๑๓ มม.

ประโยชน์

ดอกและผลสวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้