ขว้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กว้าว กระทุ่มขว้าว กระทุ่มแดง กาวขาว เกว้า ขะเฝ่า ข้าว คว่าว ตุ้มกว้าว ตุ้มก้านแดง ตองแดงเหลือง เฝ้า

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง ๑๕-๓๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกเรียบหนา สีเขียวอ่อนปนเทา กิ่งแตกตั้งฉากหรือเกือบตั้งฉากกับลำต้น ตามกิ่งอ่อน มีรอยแผลใบเห็นชัด ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปหัวใจกว้าง ๘-๑๐ ซม. ยาว ๑๖-๑๗ ซม. ปลายใบหยักเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบเว้า แผ่นใบบาง ผิวใบด้านบนมีขนสากและสีเข้มกว่าผิวใบด้านล่างซึ่งมีขนสีเทานุ่ม เส้นแขนงใบด้านละ ๕-๙ เส้น ก้านใบยาว ๖-๘ ซม. ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ช่อดอกยาว ๔-๖ ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ ๕ กลีบ ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง ๑.๕-๒.๕ ซม. ผล ผลเล็ก ผิวแข็งรวมกันอยู่บนก้านช่อเป็นก้อนกลม เมล็ดมีปีก

ประโยชน์

รากใช้ทำยาแก้โรคผิวหนัง ยอดอ่อนรับประทาน แก้ปวดศีรษะ ใบสดตำคั้นใส่แผล ฆ่าตัวหนอน