ก้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : BORAGINACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กอม ก่ายคอม ไก่ก้อม ค่อม ค้อม สะคาโคก ตั้งบี้ น้ำลายควาย หมัน

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๒๕ เมตร ผลัดใบ ให้ร่มเงาดี เปลือกเรียบสีเทา ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่กลับ กว้าง ๔-๗ ซม. ยาว ๖-๑๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน สอบ หรือเว้าเข้าผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมัน ด้านล่างสากคาย ขอบใบมักเป็นคลื่น เส้นแขนงใบข้างละ ๕-๗ เส้น ก้านใบยาว ๑.๕-๓ ซม. ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อนออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่งช่อยาว ๕-๑๐ ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น ๕ แฉก มีขนทั่วไป กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายเว้าเป็น ๕ แฉก เกสรเพศผู้ ๕ อัน ดอกบานเต็มที่กว้าง ๓-๕ มม. ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ค่อนข้างกลม ปลายแหลมเล็กน้อย สีเขียว ขนาด ๔-๘ มม. ผิวเรียบเป็นมันเมล็ดรูปกลมแบน

ประโยชน์

รากผสมรากติ้วขน ต้มน้ำดื่ม แก้เจ็บหน้าอก