กระพี้เขาควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : FABACEAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระพี้ กำพี้ เก็ดเขาควาย เก็ดดำ จักจั่น อีเฒ่า อีเม็งใบมน

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่สูง ๑๕-๒๕ เมตร ผลดั ใบ เรอื นยอดเป็นพ่มุ ทรงกระบอก ลำ ต้นเปลาตรง เปลือกสีเทานวล เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ช่อใบยาว ๑๐-๑๕ ซม. มีใบย่อย ๗-๑๓ ใบ รูปขอบขนานรูปไข่กลับกว้าง ๑.๕-๒ ซม. ยาว ๒.๕-๔.๕ ซม. ปลายใบมนและหยักเว้า โคนใบสอบมน ดอก สีขาวอมชมพู่อ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งพร้อมกับแตกใบอ่อน กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ กลีบดอก ๕ กลีบ ผล เป็นฝักแห้ง รูปทรงคล้ายกระสวยแบน ปลายและโคนฝักมน กว้าง ๒ ซม. ยาว ๕-๑๐ ซม. ฝักโค้งงอเล็กน้อย มี ๑-๓ เมล็ด

ประโยชน์

เนื้อไม้แก้ร้อนใน แก้ไข้ ดับพิษร้อน ทำเครื่องแกะสลักและเครื่องมือได้สวยงาม