กระทุ่มโคก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : กระทุ่มเนิน กว้างตุ้ม กายูมึกกา แก่นเหลือง

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง ๘-๑๒ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอก สีเทาอ่อนหรือเทาปนเขียวตกสะเก็ดเป็นแผ่นบางๆ หลุดร่วงง่าย คงเหลือแต่รอยแผลเป็นหลุมตื้นๆใบ ใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมกว้าง ๗-๒๒ ซม. ยาว ๑๑-๑๒ ซม. ปลายใบมนหรือกลม โคนใบหยักเว้าเข้า แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนประปราย ด้านล่างมีขนสีเทานุ่ม ใบแห้งสีน้ำตาลแดง เส้นแขนงใบข้างละ ๘-๑๐ เส้น ก้านใบยาว ๑.๕-๖ ซม. ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีหูใบ ๑ คู่ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงปลายแยกเป็น ๕ แฉก ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง ๑.๕- ๒ ซม. ผล ผลแห้ง ทรงกลม ขนาด ๒.๕ ซม. ผิวแข็งอัดรวมกันเป็นก้อนกลมๆ แต่ผิวของผลไม่เชื่อมติดกัน เมล็ดมีปีก

ประโยชน์

เป็นสมุนไพรแก้ไข้ ลดความดันโลหิต