แสมขาว Avicennia alba Bl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Avicenniaceae

ชื่อพื้นเมือง : แสมขาว

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงใหญ่ สูงประมาณ 8-20 เมตรมีรากหายใจรูปคล้ายดินสอหนาแน่นบริเวณโคนต้น เหนือผิวดิน ยาว 15-30 เซนติเมตร ลำต้น เปลือกเรียบสีเทาถึงดำ แตกกิ่งระดับต่ำ เรือนยอดค่อนข้างกลม หนาทึบ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ใบกว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-16 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีเทาเงินถึงขาว ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลืองส้ม ขนาดยาว 3-8 เซนติเมตร มีกลีบดอก 4 กลีบ ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ผล รูปคล้ายพริก แบน ปลายผลมีจะงอย สีเขียวอมเหลือง มีขนนุ่ม แต่ละผลมี 1 เมล็ด

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร แก่น ต้มน้ำ แก้ลม แก้กษัย