ฝาดดอกแดง Lumnitzera littoreaa Voigt

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretaceae

ชื่อพื้นเมือง : ฝาดดอกแดง

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10 – 30 เมตร มีรากหายใจรูปคล้ายเข่า ลำต้น มีรอยแตกเป็นร่องลึก เปลือกในสีแดงเข้มหรือสีส้ม ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง หนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบหนา รูปรีแกมรูปไข่กลับ หรือ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ขนาด 1 - 3 X 3 - 9 เซนติเมตร ขอบใบหยักมน ปลายใบกลม เว้าตื้น ก้านใบสั้น ใบสีเขียวเข้ม ดอก สมบูรณ์เพศ สีแดง ออกปลายกิ่ง ช่อกระจะ แต่ละช่อยาว 2 - 5 เซนติเมตร มีดอก 5 - 15 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แต่ละกลีบ ไม่ติดกัน (ภาพที่ 20) ผล รูปกระสวย ป่องตรงกลาง มีสันตามยาวเล็กน้อย ขนาดผล 0.4 X 1.3 - 2 เซนติเมตร ผลแก่สีน้ำตาลแดง ออกดอก ผลเดือนพฤศจิกายน – เมษายน

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือก นำมาทุบแช่น้ำให้สีฝาด ย้อมผ้า ย้อมจีวรพระสงฆ์